O projekcie

Program przewlekłej choroby nerek jest projektem edukacyjno-badawczym realizowanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej we współpracy
z Polskim Towarzystwem Nefrologicznym. Obejmuje on trzy zasadnicze elementy. Pierwszym z nich jest trwające obecnie badanie ankietowe oceniające wiedzę lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat przewlekłej choroby nerek. Naszym celem jest konfrontacja wyników tego badania z prowadzonym działaniem edukacyjnym w zakresie przewlekłej choroby nerek.

 

Drugim elementem projektu jest kurs online przygotowany dla Państwa na stronie internetowej www.pchn.edu.pl. Kurs przygotowany został wspólnie przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W ramach tego kursu otrzymują Państwo, jako lekarze pracujący w POZ, pełen przekrojowy materiał dotyczący zarówno zasad diagnostyki, rozpoznawania, jak i postępowania z pacjentami z przewlekłą chorobą nerek. Wszystkie szczegóły dotyczące tego projektu znajdą Państwo na niniejszej stronie internetowej.

 

Trzecim elementem przygotowanego programu PChN jest badanie epidemiologiczne, dotyczące pacjentów o określonych kryteriach chorobowych, którzy do tej pory nie mieli rozpoznanej przewlekłej choroby nerek, ale są nią zagrożeni. Więcej na temat programu można dowiedzieć się po zalogowaniu na stronie internetowej www.pchn.edu.pl.

Instrukcja video korzystania z systemu dla lekarzy

Merytoryczne zasady realizacji badania epidemiologicznego

Materiał znaleźć można po zalogowaniu się w zakładce “Instrukcja”.

Instrukcja obsługi panelu lekarza

 1. Aby wprowadzić dane nowego pacjenta, wybierz kafelek w panelu po lewej stronie “Dodaj Pacjenta”. Po uzupełnienieniu ankiety, pacjentowi zostanie przypisany unikatowy ID. Prosimy o zapisanie go np. na lokalnym urządzeniu – nie zbieramy danych personalnych wprowadzanych pacjentów.

 2. Jeżeli chcesz powrócić do treści Kursu PChN, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Kurs”.

 3. Jeżeli chcesz powrócić do swojego profilu lub edytować swoje dane, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Twój Profil”.

 4. Jeżeli chcesz przypisać się do podmiotu medycznego, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Wyszukaj Podmiot”. Wpisz NIP podmiotu medycznego, do którego chcesz się przypisać, a następnie wybierz kafelek “Przypisz się do tego podmiotu”

 5. Jeżeli wprowadziłeś stosowne dane wszystkich pacjentów i chcesz zakończyć część badawczą Projektu PChN, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Finalizacja projektu”, a następnie potwierdź swój wybór. Po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe wprowadzanie kolejnych pacjentów.

 6. Jeżeli jesteś przedstawicielem podmiotu medycznego i chcesz połączyć uprawnienia lekarza oraz podmiotu, wybierz kafelek “Lekarz – Podmiot (połącz uprawnienia)”. Wpisz NIP podmiotu medycznego, z którym chcesz połączyć uprawnienia, a następnie wybierz kafelek “Połącz uprawnienia”

 7. Wprowadzonych pacjentów można sortować względem statusu wprowadzonych danych oraz dalszych sugerowanych zaleceń. Jeżeli chcesz edytować dane pacjenta, rozwiń jego wpis na liście wprowadzonych pacjentów i wybierz opcję “edytuj dane”. Jeżeli chcesz usunąć wprowadzonego pacjenta, rozwiń jego wpis na liście wprowadzonych pacjentów i wybierz opcję “usuń”.

Instrukcja obsługi panelu podmiotu medycznego

 1. Jeżeli jesteś jednocześnie lekarzem biorącym udział w projekcie i przedstawicielem podmiotu medycznego oraz połączyłeś uprawnienia lekarza i podmiotu, za pomocą kafelka „Przejdź do widoku lekarza” możesz przejść do swojego prywatnego profilu lekarza.

 2. Jeżeli chcesz powrócić do treści Kursu PChN, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Kurs”.

 3. Jeżeli chcesz powrócić do profilu lub edytować dane podmiotu, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Twój Profil”.

 4. Jeżeli chcesz wygenerować, podpisać lub wgrać umowę dotyczącą części badawczej projektu, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Umowy”.

 5. Jeżeli chcesz przypisać lekarza do podmiotu medycznego, którego jesteś przedstawicielem, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Wyszukaj lekarza”. Wpisz numer PWZ lub nazwisko lekarza, którego chcesz się przypisać, a następnie wybierz kafelek “Przypisz lekarza”

 6. Jeżeli lekarze przypisani do Twojego podmiotu wprowadzili stosowne dane pacjentów, zrealizowali komplet badań, i chcesz zakończyć część badawczą Projektu PChN, po lewej stronie panelu wybierz kafelek “Zakończ badanie i generuj raport”. Ukazana zostanie lista lekarzy przypisanych do Twojego podmiotu wraz z liczbą pacjentów, którym przeprowadzono komplet koniecznych badań. Możliwe będzie także sprawdzenie łącznej kwoty wynagrodzenia.

 7. Jeżeli jesteś lekarzem i przedstawicielem podmiotu medycznego i chcesz połączyć uprawnienia lekarza oraz podmiotu, wybierz kafelek “Przypisz lekarza do swojego podmiotu”. Wpisz numer PWZ lekarza, z którym chcesz połączyć uprawnienia, a następnie wybierz kafelek “Połącz uprawnienia”.

 8. W zależności od wyników badań i danych zdrowotnych pacjentów przypisanych do konkretnego lekarza, automatycznie wybrane zostaną dla nich stosowne konfiguracje badań koniecznych do realizacji. Lista prezentuje podział grupy pacjentów ze względu na przypisaną konfigurację zaleconych badań.