Informacje dla lekarzy:

W tej części prezentujemy wybrane materiały dodatkowe, dostępne poza Kursem. Zapraszamy do zapoznania się przygotowanymi dla Państwa materiałami dodatkowymi, nagranymi przy okazji spotkań z naszymi świetnymi prelegentami. Dzielą się oni z Państwem swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami w zakresie postępowania z pacjentem z PChN. 

 

Ta sekcja będzie dla Państwa stale poszerzana. Więcej praktycznej wiedzy na temat PChN w Kursie!

Zapraszamy do udziału.